Ngày 18 và 19 tháng 7 năm 2014, tại khách...

Chiều ngày 22/4/2014, tại trụ sở Tổng công ty LICOGI, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh thay mặt Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công...